SCIFILM.CZ Aleš PAROULEK

DALŠÍ SCHOPNOSTI A MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Lesní inženýrství – obor, který jsem vystudoval na České zemědělské univerzitě v Praze a který mě neustále zajímá. Soustředím se především na ekologii lesa, původní lesy v celosvětovém měřítku, vývoj vztahu člověka k lesu a v poslední době především na lesnictví v rozvojových zemích. To považuji za nejužitečnější uplatnění lesníků a to především ze dvou důvodů.

1) podpora prosperity a kvality života chudých regionů.
2) zmírnění drastického úbytku biodiverzity.

Zahradnictví – zakládání a údržba zeleně mě částečně živí. V poslední době jsem přemýšlel nad možností dvou typů zahrad inspirovaných lesem:

ekosystémové zahrady (zahrady napodobující konkrétní přirozený ekosystém) Příkladem mohou být v zahradách častá vřesoviště nebo skalky. Málo se však využívá společenstev jako je např. zakrslá mechová doubrava, vápnomilná step nebo rašelinný bor apod.
„stinné zahrady“ (jako reakce na nesnesitelné letní výhně). Podstatou je pobyt pod zapojenou klenbou stromů nebo větších keřů. Paradoxně totiž běžné zahrady a parky umožňují pobyt většinou jen vně zeleného pláště stromů a keřů. K ochlazení se tak využívá většinou šikmo vržený stín. Stinné zahrady mohou využít potenciálu rychle rostoucích dřevin. Ty mohou být včas odstraněny a nahrazeny mezitím pomaleji rostoucími zakrslými formami. Opadavé listnáče mají tu výhodu, že v zimě většinu příjemných slunečních paprsků propouští. Ve vztahu k přilehlým budovám je tato vlastnost rovněž žádoucí.

Populárně vědecký film Poptávám filmaře pro spolupráci,
viz stránky:
SCIFILM.CZ